• Λοιμώξεις εγχειρητικού πεδίου στην μαιευτική και γυναικολογία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ζωάκης, Εμμανουήλ; Παπαδάκη, Ευαγγελία; Παππά, Μαριέλλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-23
    Οι Λοιμώξεις Εγχειρητικού Πεδίου (ΛΕΠ) βάση Ελληνικής και διεθνής βιβλιογραφίας είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για ανάπτυξη λοιμώξεων σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο. Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την νοσηρότητα και ...