• Λειτουργικά τρόφιμα, νεοφανή τρόφιμα, τροφοφάρμακα & γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Διαμαντοπούλου, Ευαγγέλια; Mωραϊτάκη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Λαπιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-01
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές ενότητες : τα Λειτουργικά τρόφιμα, Νεοφανή τρόφιμα, Τροφοφάρμακα και Γενετικά Τροποποιημένα τρόφιμα. Τα Λειτουργικά τρόφιμα χωρίζονται κυρίως στα συμβατικά, ...