• Αξιοποίηση υδραυλικής ενέργειας προς παραγωγή ηλεκτρικής – Μελέτη προσομοίωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φραγκιουδάκης, Κωνσταντίνος; Τζαλιος, Αριστείδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας σε μικρή κλίμακα μέσω της δίνης του τρεχούμενου νερού με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την αειφορία του νερού στο ...
 • Ενεργειακή αναβάθμιση οικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλούδη, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
  Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων οδηγεί στην άμεση ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων με στόχο την μείωση ...
 • Μεγάλης απόστασης ΙΟΤ δίκτυο επικοινωνίας για μεταφορά και διαχείριση νερού σε αγροτικές περιοχές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Φραντζεσκάκης, Λάμπρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-06
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Internet of Things συστήματος για την μεταφορά νερού σε απομακρυσμένες περιοχές . Κατά την διάρκεια της εργασίας δημιουργήσαμε διάφορα εργαλεία και ...