• Μορφές εναλλακτικού τουρισμού στον νομό Λασιθίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Κωνσταντίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρακαδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-04
    H παρούσα εργασία αποτέλεσε μια μελέτη αναφορικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στον νομό Λασιθίου. Ο αντίκτυπος των εναλλακτικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης είναι σημαντικός για την τοπική οικονομία, προσφέροντας ...