• Η διαδοχή στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χαλκιαδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-20
  Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως αντικείμενο την «Διαδοχή στις Ελληνικές Οικογενειακές Επιχειρήσεις». Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποιοτική με ημιδομημένες συνεντεύξεις από δέκα επιχειρηματίες του νομού Ηρακλείου, πέντε ...
 • Η διαδοχή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του Ηρακλείου και η εξέλιξή τους με βάση τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματική καινοτομία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βουρεξάκη, Αδαμαντία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καθαράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-23
  Oι οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής και η εξέλιξή τους με βάση την καινοτομία είναι το κύριο θέμα ενασχόλησης της παρούσας εργασίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την βάση της ...