• Μελέτη εδαφοπανίδας και τροφικών δικτύων σε δενδρόκηπους εσπεριδοειδών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Χρυσός, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-11
    Κατ’ αυτήν τη μελέτη διενεργήθηκαν δειγματοληψίες σε δύο δενδρώνες με εσπεριδοειδή (είδη του γένους Citrus, οικογένεια Rutaceae), στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) για την ποιοτική και ποσοτική ...