• Διεθνές εμπόριο και ευρωπαϊκή ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πετρολιάγκη, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-23
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου και των επιπτώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου, αναλύοντας την ιστορία, την εξέλιξη, τις πολιτικές και τις σχέσεις της με άλλες χώρες. Διερευνά ...
 • Διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σαντρία, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-06
  Η σημερινή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση της διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές ...
 • Ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο διεθνές εμπόριο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Τζιράκη, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
  Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα, με κεντρικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων αρχικά ατομικά και στην συνέχεια μεταξύ των κρατών σε διάφορες γωνιές του ...
 • Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πλοκαμάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εμφάνισε στην επιφάνεια το σκιώδες τραπεζικό σύστημα για να καταλάβουμε τον πραγματικό ρόλο που παίζει. Αν και αυτός ο όρος συνδέεται συχνά και σχετίζεται με την κατάρρευση της οικονομικής ...