• Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τεχνολογία: Η περίπτωση της Ελλάδας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Πιέτρη, Μεριντιάνα; Χρυσοχού, Νικολέτα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά και εξάγει το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, τη σύγκριση του βαθμού συμμετοχής της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...