• Σχεδιασμός πρωτότυπης ηλεκτροακουστικής σύνθεσης για σαξόφωνο και ηλεκτροακουστικά μέσα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Ζέρβας, Θεόδωρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζεδάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-11
    Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός πρωτότυπης ηλεκτροακουστικής σύνθεσης για σαξόφωνο και ηλεκτροακουστικά μέσα. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Το πρακτικό μέρος ...