• Ισοστάθμιση συστήματος ηχείου - δέκτη με χρήση παραμετρικού equalizer.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Ηλιοπούλου, Σουλτάνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Στεφανάκης, Νικόλαος; Τσακιρίδης, Οδυσσέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-26
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στο πρόβλημα της ισοστάθμισης της συχνοτικής απόκρισης του ακουστικού συστήματος ηχείου - δέκτη μέσα σε έναν κλειστό χώρο, με τη χρήση παραμετρικού equalizer. Καταρχάς, γίνεται μία ...