• Δημόσιες δαπάνες υγείας. Η εξέλιξή τους στην χώρα μας την περίοδο 2009-2019.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Καληωράκη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-16
    Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των δημόσιων δαπανών του τομέα υγείας στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2019. Οι πηγές χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας έχουν αποτελέσει διαχρονικά κεντρική διάσταση ...