• Διερεύνηση της νοσηλευτικής πρακτικής που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Δουρούκης, Διονύσιος; Μαρινάκης, Στέφανος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-13
    Η πρακτική της φλεβοκέντησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επεμβατικές διαδικασίες στον τομέα της υγείας και ως εκ τούτου θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα για την αποφυγή πιθανών λαθών. Σκοπός: ...