• Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των νέων και εφήβων (ηλικίας 16-22) προς τους ηλικιωμένους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βασιλειάδου, Ελισάβετ; Μπακάλη, Αικατερίνη; Χρήστου, Πέτρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-28
    Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων και των εφήβων, όσον αφορά την Τρίτη ηλικία. Η πτυχιακή, ερευνητική εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Ο σκοπός τους πρώτου κεφαλαίου ...