• Μουσικά, ιστορικά και τεχνολογικά στοιχεία της extreme metal μουσικής.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Δρακίδης, Θεόδωρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-14
    Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία καλύτερη ενδοσκόπηση και μια πιο ολοκληρωμένη συγκέντρωση στοιχείων για την συγκεκριμένη μουσική. Η συγκεκριμένη εργασία είναι ιστορικών, μουσικών, τεχνικών και τεχνολογικών γνώσεων. ...