• Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βιδάλης, Ευάγγελος; Θεοδοσάκης, Ιωάννης; Μουρζίδης, Γρηγόριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-29
  Οι καρδιακές παθήσεις εκδηλώνονται σε πολλαπλές μορφές και κατατάσσονται στην πρώτη θέση των αιτιών θανάτου κι ανικανότητας στη σύγχρονη κοινωνία, πυροδοτώντας την επιταγή διερεύνησης των χαρακτηριστικών των ασθενών που ...
 • Η ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας στα χειρουργεία μιας ημέρας ενός δημόσιου νοσοκομείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Ντάρδα, Γλυκερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Εισαγωγή: Ο βασικότερος δείκτης αποτίμησης του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, είναι η συνολική αντίληψη των ασθενών για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, οριζόμενη ως ικανοποίηση των ασθενών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ...