• Παραγωγή single στα πρότυπα της μουσικής βιομηχανίας για διαδικτυακή ακρόαση και διαμοιρασμό.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Κολομβάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κεχράκος, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-27
    Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παραγωγή ενός Single με διαδικασίες που θα προσεγγίζουν τα σύγχρονα πρότυπα της μουσικής βιομηχανίας. Περιέχει την ολοκληρωμένη παραγωγή ενός Single στο πρακτικό κομμάτι της, ...