• Κατασκευή ψηφιακού κουρδιστηρίου με μικροελεγκτή Arduino.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Φούσκας, Ευάγγελος-Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-20
    Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού κουρδιστηρίου το οποίο θα μπορεί να εκτελεί τις βασικές λειτουργίες δηλαδή να καθοδηγεί τον χρήστη στον συντονισμό τις κάθε χορδής στην προκαθορισμένη συχνότητα. ...