• Συσχέτιση μεταξύ μακροοικονομικών μεγεθών χρηματιστηρίου και bitcoin.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Μπατσούλης, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-16
    Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις συσχετίσεις των οικονομικών παραγόντων. Συγκεκριμένα τα μακροοικονομικά μεγέθη, τους χρηματιστηριακούς δείκτες και το bitcoin των δυο ομάδων κρατών G8 και ...