• Θέρμανση και ψύξη κατοικίας με χρήση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης και μονάδες fan coil.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Σιγάλας, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-24
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αντικείμενο μελέτης αποτελεί η θέρμανση και η ψύξη μιας κατοικίας με χρήση συγχρόνων και αξιόπιστων μεθόδων. Παρουσιάζεται αναλυτικά το σύστημα της θέρμανσης δαπέδου ξηράς δόμησης και των ...