• Στάσεις και απόψεις φοιτητών νοσηλευτικής για τη συμβολή του προγράμματος Erasmus στις σπουδές τους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βιλανάκη, Ευαγγελία; Γιαγκιόζη, Γεωργία; Μελετάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-12
    Εισαγωγή Το πρόγραμμα Erasmus (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) είναι πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε το 1987. Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα που συνδυάζει όλα τα ...