• Σχεδιασμός - Μελέτη μεταλλικών κατασκευών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Κουκά, Καλλιόπη; Λίπε, Ευγενία; Περαντωνάκη, Μαρία-Ιωάννα; Perantonaki, Maria-Ioanna
    Επιβλέπων καθηγητής: Μουτσοπούλου, Αμαλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-19
    Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή βιομηχανικού μεταλλικού στεγάστρου. Η ιστορία του βασικού υλικού, που ονομάζετε χάλυβας, ξεκινάει το 1000 π.Χ και με την εξέλιξη έχει καταλήξει να φτιάχνονται τέτοιες ...