• Παρακολούθηση της μάθησης με Experience API.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Αρβανίτη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-15
    Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει αλλάξει τον τρόπο που ζουν και μαθαίνουν οι άνθρωποι. Στην εκπαίδευση, η αυξανόμενη ανάγκη χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει καταστήσει ...