• Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβάλλοντος για έναν προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Μαμουρίδου, Παναγιώτα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-08
    Οι οργανισμοί παροχής υγείας, σε μια προσπάθεια επίτευξης παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με μικρότερο κόστος, εισήγαγαν την έννοια του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (PHR). Η προσπάθεια αυτή ...