• Μελέτη της δυναμικής του πλάσματος σε συσκευή X-Pinch οδηγούμενη από παλμό ρεύματος 40kA.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Λιγοψυχάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχάλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-11
    Η συσκευή X-pinch μπορεί να παράγει ακραίες συνθήκες πλάσματος ικανές να προσφέρουν την ευκαιρία και τις απαιτούμενες συνθήκες για μελέτες σε πλάσμα υψηλής πυκνότητας ενέργειας και πηγή ακτίνων Χ για απεικόνιση. Η πειραματική ...