• Διεμφυλικότητα: γνώσεις, στάσεις και ετοιμότητα τελειόφοιτων κοινωνικής εργασίας να εργαστούν με τρανς άτομα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Kόντι, Πάμελα; Τσεμεντζή, Αικατερίνη-Μαρία; Konti, Pamela
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει την στάση των τελειόφοιτων κοινωνικής εργασίας προς τα τρανς άτομα και τις γνώσεις και την ετοιμότητα που θεωρούν ότι διαθέτουν ώστε να εξυπηρετήσουν τρανς άτομα. Στο θεωρητικό ...
 • Διερεύνηση διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Μαργαρίτης, Γεώργιος; Τουρνάκη, Αγάπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Σκοπός παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα και η σύγκριση, ανάλογα μεταξύ των ομάδων ως προς ποια υφίσταται εντονότερες διακρίσεις. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 168 άτομα ...
 • Στάσεις φοιτητών/φοιτητριών Νομικής προς τα ΛΟΑΤ άτομα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ζέλη, Μαρία-Γρηγορία; Καρανάση, Σπυριδούλα; Τζιοβάρας, Αθανάσιος; Tziovaras, Athanasios
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι οι διερεύνηση των στάσεων φοιτητών/τριων Νομικής (ελληνικών Πανεπιστημίων) προς τα ΛΟΑΤ άτομα. Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 206 φοιτητές\ φοιτήτριες. Αναλυτικότερα, πρόκειται ...
 • Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ως safe space (ασφαλής χώρος) για άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα - Οι απόψεις φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καντούρου, Βασιλειάννα; Karaligka, Vasiliki
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις εμπειρίες και τις απόψεις των ΛΟΑΤΚΙ+ φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σχετικά με το αν αυτό αποτελεί ...