• Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Αειφορίας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων – η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρυστάλλης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-04
  Ένας από τους κύριους στόχους του τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι η Ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων με έμφαση στην ‘’Αειφορική Οικονομία’’ μέσω Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων. Η εργασία αυτή ...
 • Ο θεσμός των κερδοσκοπικών ενεργειακών κοινοτήτων- η περίπτωση της κεντρικής Μακεδονίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φωτεινού, Δόμνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-09
  Η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συνθέτει , πλέον, μια προϋπόθεση αναγνωρισμένη διεθνώς προκειμένου να αποκρούσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί απειλή για τον πλανήτη. Ο αγώνας δρόμου, ...
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε Υδραυλικές Υποδομές του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βασιλείου, Χρυσόστομος-Ιάσονας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-18
  Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) είναι ο φορέας διαχείρισης των κύριων υποδομών ύδατος και δικτύων άρδευσης/ύδρευσης στην Κρήτη και στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεχή βελτίωση των ...