• Μελέτη και κατασκευή ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουράκης, Νικόλαος; Καρακωνσταντής, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-21
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται τη μελέτη και κατασκεύη μιας ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα τύπου Savonius. Πιο συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ...
 • Σύγχρονες μεθόδοι συντήρησης, κριτήρια βέλτιστης επιλογής και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Δεβεράκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Η συντήρηση αποτελεί ένα βασικό επιχειρηματικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες συντήρησης ...