• Ευπάθειες σε web applications.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Τζοβαεράκης, Ανδρέας
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-20
    Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων που γίνονται οι πιο συχνές επιθέσεις σε διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και τι άλλες δυνατότητες που υπάρχουν από τη στιγμή που αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα ...