• Καταναλωτικές τάσεις και στάσεις των ανθρώπων εν μέσω πανδημίας Covid19.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Κατσιαδράμη, Κωνσταντίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Χουρδάκης, Μαρίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-01-18
    Τα μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του Covid-19, άλλαξαν ριζικά τις συνήθειες των καταναλωτών και τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Έτσι, σταδιακά, ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές αγορές ξεκίνησαν να ...