• Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και η χρήση του εργαλείου balanced scorecard.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μαλάμη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-08
    Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα Συστήματα Εσωτερικού Εργαλείου με τη χρήση του εργαλείου Balanced Scorecard. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά σε εισαγωγικές έννοιες του Εσωτερικού Ελέγχου όπως ...