• Εκτίμηση της επίδρασης του ήχου στην αντίληψη της γεύσης μέσω ψυχοακουστικών τεστ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Βουράκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-24
    Η παρούσα διπλωματική έχει θέμα την διερεύνηση της αλληλεπίδραση της ακουστικής αίσθησης και της αίσθησης της γεύσης. Πιο συγκεκριμένα, η διπλωματική έχει σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της ηχητικής στάθμη στην τροποποίηση ...