• Κατασκευή διαδραστικής επιφάνειας με χωρητική αίσθηση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Τσιρώνη-Λάμαρη, Αγάπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-07
    Ο όρος Haptics (απτικός) έχει εισέλθει στην κοινωνία και στις ζωές των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες και διευκολύνοντας αισθητά την καθημερινότητα. Επομένως, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον ...