• Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υπολογιστικές μεθόδους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Παπαδάκης, Χαράλαμπος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
    Η μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών αγορών είναι ένα πεδίο έρευνας που απασχολεί όλο και πιο έντονα τα τελευταία σαράντα χρόνια τους οικονομολόγους. Μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 παρατηρείται μεγαλύτερη ...