• Απόψεις και στάσεις τελειόφοιτων κοινωνικών λειτουργών για το δικαίωμα στην γονεϊκότητα ομόφυλων ζευγαριών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γάκη, Κωνσταντίνα; Καλατζή, Ελισάβετ; Παχύ, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-02
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των τελειόφοιτων φοιτητών/τριών κοινωνικής εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την γονεϊκότητα από ...
 • Διερεύνηση της διασύνδεσης των φορέων που ασχολούνται με την αναδοχή και την τεκνοθεσία στην περιφέρεια Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κυπραίου, Διονυσία; Πουπάκη, Αικατερίνη; Σαμαρά, Ραφαέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούτρα, Κλειώ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-19
  Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυσκολιών στην συνεργασία που εντοπίζουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες στις δομές παιδικής προστασίας και οι επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης στα παιδιά. Ακόμη θα ...
 • Ο θεσμός της αναδοχής. Η προσαρμογή του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κογεράκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-16
  Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού και του ρυθμού προσαρμογής του ανάδοχου τέκνου στην ανάδοχη οικογένεια και στην εμβάθυνση ως προς τη διαπροσωπική σχέση και την ανάπτυξη δεσμού, που αναπτύσσεται ...
 • Στάσεις των κοινωνικών λειτουργών για το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κουγιουμτζιάν, Αναΐς; Μιχαλάκη, Μαριάννα; Σαμπαθιανάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-07
  Η παρούσα πτυχιακή έρευνα εξετάζει τις στάσεις των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στον τομέα της τεκνοθεσίας για το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτή η μελέτη έγινε βιβλιογραφικά αλλά και με ποιοτική ...