• Ο θεσμός της αναδοχής. Η προσαρμογή του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Κογεράκη, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-16
    Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού και του ρυθμού προσαρμογής του ανάδοχου τέκνου στην ανάδοχη οικογένεια και στην εμβάθυνση ως προς τη διαπροσωπική σχέση και την ανάπτυξη δεσμού, που αναπτύσσεται ...