• Γαστρονομικός τουρισμός στην Ελλάδα: ανάπτυξη, προβλήματα και προοπτικές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μεραμβελιωτάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρακαδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-25
    Ο τουρισμός ως φαινόμενο είναι αδύναμος χωρίς τη γαστρονομία λόγω της φυσικής ανάγκης του ανθρώπου να καταναλώνει τροφή. Με την ανάπτυξη της ανθρωπότητας, αναπτύχθηκε η γαστρονομία, το φαγητό έγινε όχι μόνο πηγή δύναμης ...