• Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με την χρήση νευρωνικών δικτύων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Παναγιωτάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
    Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η σκιαγράφηση των βασικών πτυχών της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα της χρήσης νευρωνικών δικτύων για την ανάλυση γονιδιακών εκφράσεων. Πιο ...