• Χαρτογράφηση των εργατικών ατυχημάτων στην χώρα μας την περίοδο 2009 – 2020.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Σταματάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-11
    Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η χαρτογράφηση των εργατικών ατυχημάτων στην χώρα μας από το 2009 έως το 2020 αναφορικά με την σοβαρότητα του ατυχήματος (θανατηφόρο ή μη ατύχημα), την γεωγραφική περιοχή που έλαβε ...