• Διατήρηση ιδιωτικότητας σε υπολογισμούς νέφους για δεδομένα που συλλέγονται από μικροελεγκτές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Δαούτης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-12
  Η ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων μας έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε διάφορες καταστάσεις από απόσταση, κυρίως συλλέγοντας δεδομένα από τερματικες συσκευες, αποθηκεύοντας και διανέμοντάς τα ...
 • Μελέτη κωδικοποιήσεων συστημάτων και δικτύων συμπίεσης πληροφορίας σε δικτυακά περιβάλλοντα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Οικονομάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-21
  Ο βασικός στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η μελέτη της κωδικοποιημένης υπολογιστικής (coded computing) και δύο τεχνικών κωδικοποίησης δικτύου (network coding) μία με γραμμική κωδικοποίηση και μία στην οποία εφαρμόζουμε ...