• Το All-Inclusive στα ξενοδοχεία της Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Χρονιάρης, Στέλιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό τη μελέτη του συστήματος All Inclusive (AI), μια παγκόσμια τάση που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην τουριστική αγορά. Με την έρευνα μας επιδιώκουμε να αναζητήσουμε, τη ...