• Διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βουλουδάκης, Αλέξανδρος; Τσιμίκου, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-29
    Στην παρούσα διπλωματική διατριβή, παρουσιάζονται στοιχεία και δεδομένα του Ελληνικού κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με αμφότερο σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση του, με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. ...