• Το διαδικτυακό μάρκετινγκ στις σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Κοτσάκι, Μπαριάμ
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-05
    Το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων κάθε είδους και φυσικά και των ξενοδοχείων. Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα κανάλι διανομής. Στην Ελλάδα, τα περισσότερα ξενοδοχεία, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να ...