• Ανάλυση pareto για την ποιότητα υπηρεσιών ξενοδοχείων από κριτικές στο διαδίκτυο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Πρατικάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-16
    Το θέμα της εργασίας είναι η ανάλυση Pareto των παραπόνων πελατών ξενοδοχείων. Ασχοληθήκαμε με την ανάλυση Pareto για την ποιότητα υπηρεσιών ξενοδοχείων και εξετάστηκε η ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της Κρήτης. Η ...