• Δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε ιδιωτικά κτίρια σε Κρήτη/Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ψαράκη, Δανάη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-05
  Η εργασία αναφέρεται σε οικιστικά κτίρια που καταναλώνουν ενέργεια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, με αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Σκοπός είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να ...
 • Ο ρόλος του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σχοιναράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Περονικολής, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-26
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής της Κρήτης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού ...