• Μελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Ντζελέπης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
    Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ...