• Ένα εργαλείο για αλληλεπίδραση με φυσικό τρόπο σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Λογοθέτης, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-29
  Η επαυξημένη πραγματικότητα μέρα με τη μέρα αναπτύσσεται και οι εφαρμογές της γίνονται ευρέος γνωστές. Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει τον πραγματικό κόσμο με τον ψηφιακό, επιτρέποντας την τοποθέτηση εικονικού περιεχομένου ...
 • Μελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ντζελέπης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
  Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ...