• Αξιοποίηση υδραυλικής ενέργειας προς παραγωγή ηλεκτρικής – Μελέτη προσομοίωσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Φραγκιουδάκης, Κωνσταντίνος; Τζαλιος, Αριστείδης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας σε μικρή κλίμακα μέσω της δίνης του τρεχούμενου νερού με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την αειφορία του νερού στο ...