• Κατηγοριοποίηση ιατρικών εικόνων με σύγχρονες τεχνικές τεχνητής όρασης και επεξεργασίας εικόνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μελησσιανός, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-07
  Η διάγνωση καρκίνου του μαστού με βάση μαστογραφία είναι δύσκολη, ειδικά σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα ιστού του μαστού. Επιπλέον, η κατηγορία πυκνότητας του μαστού έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ...
 • Διαφορική και πολυεπίπεδη ανάλυση υφής για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης θεραπείας στον καρκίνο του μαστού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Σκεπασιανός, Ηρακλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-31
  Η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του όγκου έχει διερευνηθεί εκτενώς με τη χρήση μιας ευρείας ποικιλίας με χειροκίνητες και με τη βοήθεια υπολογιστή μεθόδους. Οι Ογκολόγοι χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αξιολόγησης ...
 • Ποσοτικοποίηση σήματος από ιστοπαθολογικές εικόνες φθορισμού και εφαρμογές μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παπαγιαννάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-16
  H ποσοτικοποίηση καθώς και η κατηγοριοποίηση των εικόνων φθορισμού αποτελεί πρόκληση ακόμη και σήμερα λόγω της έλλειψης διαθέσιμων λογισμικών. Οι κλινικοί οφείλουν να επιλέγουν και να σχεδιάζουν χειροκίνητα τις περιοχές ...
 • Σύγκριση λογισμικών ραδιομικής ανάλυσης εικόνας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μαρκοδημητράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-16
  Οι τεχνικές ραδιομικής ανάλυσης (Radiomics) εικόνας έχουν φέρει επανάσταση στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας, καθώς έχουν την δυνατότητα εξαγωγής μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών υφής και σχήματος με απώτερο σκοπό, την ...