• Η διερεύνηση της εξέλιξης των υπεργλωττιδικών συσκευών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Γκούντα, Αναστασία; Διαμαντάκη, Εμμανουέλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-22
    ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αρχικός σκοπός των υπεργλωττιδικών συσκευών αποτέλεσε η αντικατάσταση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και της συμβατικής προσωπίδαςαερισμού, καθώς με την εφαρμογή τους παρατηρήθηκε μείωση του τραυματισμού της ...