• Πειραματική και αριθμητική μελέτη επιτάχυνσης σωματιδίων μέσω λέιζερ από στερεούς στόχους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Ταζές, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-01-25
    Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η πειραματική μελέτη της αλληλεπίδρασης των υπερβαχέων παλμών του “Zeus” 45TWlaser του Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος &Lasers – IPPL με λεπτούς στερεούς στόχους. Πρωτόνια και ...